Privacybeleid

 

Over ons privacybeleid

Via picenum.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Picenum vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Picenum is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle dienstverlening van Picenum. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. 

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

Bij een bezoek aan picenum.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: NAW-gegevens, telefoonnummers, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum, IP-adres, orderhistorie en nationaliteit. 

 

Doeleinden 

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door jouw worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om bestellingen juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van NAW-en betaalgegevens.
  • Om de communicatie omtrent jouw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens.
  • Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij jouw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
  • Om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven.
  • Indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang zoals een fiscaal en/of strafrechtelijk onderzoek, maken wij gebruik van jouw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.
  • Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van jouw bestelling, kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. 
  • Wij bieden  mogelijkheid om met ons te communiceren middels verschillende kanalen (zoals e-mail, WhatsApp en social media). Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt.
  • Wij kunnen je na toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van Picenum.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting
Onze webhosting is ondergebracht bij TransIP. TransIP heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met TransIP gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. We maken gebruik van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail nieuwsbrieven 
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Indien je hierop klikt ontvangt je onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

E-mailverkeer
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerking
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzendingen en logistiek
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en Cheapcargo voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en Cheapcargo delen. PostNL en Cheapcargo gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en Cheapcargo onderaannemers inschakelen, stellen PostNL en Cheapcargo uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Boekhouding en administratie
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Yuki en Huisman Accountants. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Yuki en Huisman Accountants zijn tot geheimhouding verplicht en zullen jouw gegevens
vertrouwelijk behandelen. Yuki en Huisman Accountants gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Partners
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van jouw gegevens wordt gewaarborgd middels een verwerkersovereenkomst tussen Picenum en de partner.

Cookies
Wanneer jij onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij jou uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Picenum maakt gebruik van functionele cookies en analytics cookies. Volgend gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Bewaartermijn

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

 

Publicatie

Wij publiceren jouw gegevens niet.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je kan ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terugvinden in de instellingen van je internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Klacht met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens
Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is aan te bevelen dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

Bedrijfsnaam
Picenum

Adres
Picenum
Kerkweg 28
3956 RT LEERSUM
NEDERLAND

E-mailadres
info@picenum.nl

 

 

0
Winkelwagen